top of page
מתחמים.png
מתחמים.png

המתחמים בפארק

TERA PARK אשקלון מתוכנן כארבעה מתחמים שונים עם עירוב שימושים מגוון הכולל תעסוקה, תעשייה נקייה, מסחר, משרדים ומלונאות. במתחם סמוך יוקמו כ-21 מרכזים לוגיסטיים תומכי תעשייה מתקדמת.

128.png

Tera Park 64

תא שטח

33.7 דונם

תכנית בינוי

97,663 מ״ר

שימושים

מסחר, משרדים, תעשיה נקיה

 

64.png

Tera Park 128

תא שטח

32.8 דונם

תכנית בינוי

124,228 מ״ר

שימושים

מסחר, משרדים, מו״פ

256.png

Tera Park 256

תא שטח

61.6 דונם

תכנית בינוי

166,238 מ״ר

שימושים

מסחר, משרדים, מו״פ

512.png

Tera Park 512

תא שטח

113.6 דונם

תכנית בינוי

329,415 מ״ר

שימושים

מסחר, משרדים, מו״פ, תעשיה

bottom of page