top of page
134925.jpeg

Engineering information

טרה פארק אשקלון יחד עם היחידה ללימודי חוץ במיזם פורץ דרך להכשרות עובדים בהיי טק. במסגרת המיזם, מכשירה החממה הטכנולוגית עובדים, בהתאם לדרישת המעסיקים ובכל מקצועות ההיי טק. בוגרי החממה הטכנולוגית משתלבים בחברות הגדולות במשק הישראלי.

חממה.jpeg
bottom of page